Thông số VA bộ kích điện điện inverter 12v-220v là gì?

Có thệ thay thế hoàn toàn nguồn điện bằng năng lượng điện mặt trời trong tương lai
18 October, 2019

KVA là gì?

Đơn vị kVA đọc là ki-lô Vôn Am-pe, ký hiệu S, thường được dùng cho công suất cả dòng điện. Trong mạch điện một chiều hay mạch điện lý tưởng, kVA tương đương với kW. Tuy nhiên, với một mạch điện xoay chiều sẽ xuất hiện công suất phản kháng, ta sẽ có thể hiểu đại khái sau: “(kVA) = (kW) + công suất phản kháng”

Như vậy, công suất có đơn vị kVA sẽ bằng tổng của công suất có ích với đơn vị là kW và công suất phản kháng (là công suất gây trở ngại cho dòng điện). Công thức tính toán của đơn vị kVA là:

S = U.I.cos(Ø)

Trong đó:

S là ký hiệu công suất toàn phần (hay còn gọi là công suất biểu kiến)

I là cường độ dòng điện (A)

U là hiệu điện thế (V)

Với một mạch điện lý tưởng (không có công suất phản kháng), thì hệ số công suất cos(Ø)=1.

Theo đó, cách để quy đổi giữa kVA và VA như sau: 1kVA = 1000VA

Phân biệt VA và W:

Nhiều người đang lẫn lộn trong cách phân biệt 2 giá trị Watt (W) và Volt-amp (VA) trong đo lường công suất tải của thiết bị kích điện xoay chiều inverter hay bộ lưu điện (UPS). Nhiều nhà sản xuất của bộ inverter và các thiết bị tải còn làm tăng thêm sự nhầm lẫn này bằng việc không phân biệt rõ ràng giữa 2 đơn vị đo lường này.

Công suất tiêu thụ của thiết bị được biểu thị bằng đơn vị W hoặc VA. Trị số Watt là công suất tiêu thụ thật sự bởi thiết bị tải. Trị số VA còn được gọi là “công suất biểu kiến” và là kết quả của hiệu điện thế áp dụng cho thiết kế nhân với lượng điện tiêu thụ của thiết bị. Thông thường đối với điện một chiều DC thì giá trị của W và VA là bằng nhàu.

Cả 2 trị số Watt và VA đều có công dụng và mục đích sử dụng nhất định. Trị số Watt xác định lượng điện thực sự mua từ công ty điện lực và tải nhiệt được sinh ra từ các thiết bị. Trị số VA thường được sử dụng cho việc định cỡ dây dẫn và bộ phận ngắt mạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *