Thông tin cân treo điện tử:

Danh mục sản phẩm cân treo móc cẩu chính hãng ứng dụng cân sắt thép , cân những địa hình chuyên như cân ngoài bến cảng trên tầu biển tầu hỏa...Tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện tử Minh Hoàng cùng cấp cân treo có nhiều mức tải khác nhau cho người dùng lựa chọn như : cân treo 1 tấn 2 tấn 3 tấn 5 tấn 10 tấn 15 tấn...